2 thoughts on “Một số cách giúp máy WINDOW 7 chạy nhanh hơn

  1. Ê giúp ta với làm video mà cách tải trò chơi về ớ ta tải trò chơi hay ứng dụng chi về thì hắn tải về rồi mà vô ko đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *