30 thoughts on “múa ba lê phiên bản lỗi :)) sáng tạo quá

  1. Chắc cái này chỉ là vô tình thôi đang cố gắng để làm cho người ta cười í mà nhìn thì cũng buồn cười chảy nước mắt luôn 😂😹💛💛

  2. Các bạn xem dùm mình nhà😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😅😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😅😅😂😅😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😇😂😂🙂🙂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😆😆😆😁😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😅😅😂😂😂😂😂🤣😂😂😂😅😂😂😂😂😅🤣😂😅😅🤣😅😂😂😅😅😅😂😂😂🤣🤣😇😂😂😅😅😂😅😂😅😅😂😇😂🤣😂😂😂🤣😅🤣😅😂☺️😂😂😂😂😂🤣☺️😂😂😅😅😂🤣😂🤣🤣😂😂😂😆😅😅😂🤣😂😅😂😂😂😅😅😅🤣😂😅🤣😂😅😂🤣😅😅😅😂😂😂🤣🤣🤣😅😂😂🤣😂😂😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😝😝😝😝😜😝😝😝😜😜🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣ngu vl tao chỉ viết cho vui thôi😝😝😝

  3. Mắc lỗi cute wá, thật sự trên thế giới này vẫn còn một số người bị lạc đàn hehehe 😂😂😂😂😂😂😂

  4. Cái này ở trên facebook cng có mà mắc cừ hơn cả vậy nữa mà cái bài giống i hệt nhạc đây

  5. xạo vậy thôi ng ta ra clip ấy là chỉ mún đẻ các bn vui thôi mà đâu cần phải chỉ trích ng ta như thế đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *