4 thoughts on “Múa cô đôi thượng ngàn(Duyên Hy Hội)2

  1. mọi người ơi cho mình hỏi đoạn 7:56 ý bạn nào có nghe được lời ko ạ
    Gửi giúp cho mình với cần gấp ạ
    Xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *