7 thoughts on “(MWC 2015) Galaxy S6 và iPhone 6 khác nhau như thế nào?

  1. Không phải fan nào nhưng để nói s6 không tuổi gì so với iphone6 thì bạn có vẻ quá cuồng iphone…Quốc Dũng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *