[Next Branding] Tạo hiệu ứng chữ layer style trong Photoshop CS6, CCGhép ảnh, Tạo hiệu ứng chữ với hiệu ứng chữ layer style. Các bạn sẽ được chia sẻ cách tạo ra nhiều hiệu ứng chữ khác nhau để sử dụng trong design các sản phẩm hình ảnh do chính bạn tạo ra.

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/cong-nghe

Author: admin

1 thought on “[Next Branding] Tạo hiệu ứng chữ layer style trong Photoshop CS6, CC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *