39 thoughts on “Những Câu Truyện Cổ Tích Thiếu Nhi Hay Nhất

  1. Ấu bất học, lão hà vi
    Nhân bất học, bất tri lý
    Nghĩa là: nhỏ không học lớn lên đi kể chuyện thiếu nhi

  2. truyện Tấm cám có cái kết kinh khủng quá. Tấm làm được như vậy thì có còn hình tượng cô tấm ngoan ngoãn, hiền lành nữa không? tính nhân văn ở đâu? trẻ con nghe xong chuyện sẽ học được gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *