40 thoughts on “Những Nhân Vật Chính Trong Doremon (Phần 2)

  1. Mình nhớ là Dekhi có phải Thủ Tướng đâu. Là Nhà khoa học thôi. Có từng bay lên Sao Hoả. Chưa nhớ có tập nào Dekhi thành Thủ Tướng Nhật cả

  2. còn ông ăn mì mỏ nhọn nữa,hầu như truyện nào của bác fujiko cũng có cái ông tóc xoăn,mỏ nhọn đang ăn mì hộp :))))))))

  3. truyên có 45 tập bao nhiêu cái tết bao nhiêu mua hè mùa đông nhiều lần thi cử mà chả thấy
    nobi với các bạn chỉ tywf lớp 3 lên lớp 4

  4. Sensei k phải tên thầy nhé. Sensei nghĩa là thầy (cô) giáo nhé. Mình chỉ góp ý thôi k có ý chê bao đâu nhé 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *