32 thoughts on “Những pha đập bóng chuyền cực kì đẹp mắt

  1. Mình từng chứng kiến chủ công Thể Công cũng có một quả khởi động “bán vé” dằn cổ tay cắm 2m, bóng đập đất bay lên chạm phần thấp của …trần nhà thi đấu Quân đoàn 4. Hú hồn cái cổ tay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *