26 thoughts on “NHUỘM TÓC HỒNG CHỈ TRONG 5 PHÚT 😍 L'OREAL COLORISTA SPRAY 💕

  1. 15k:)…..
    Ở đây 6; 7€ một lọ
    Xịt này tuy đẹp nhưng tóc sau đó khô
    Màu sẽ dính vào tay hoặc áo khi đụng vào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *