10 thoughts on “Nội suy 1 và 2 chiều

  1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ kiến thức. Bạn có thể gửi file cho mình theo mail này được không phamvandong.uct@gmail.com

  2. Anh ơi, cho e xin chương trình VBA viết sẵn của nội suy 2 chiều vs 1 chiều đc k ạ ? quocthang01886028851@gmail.com

  3. Xin chia sẻ với cả nhà ứng dụng Sổ tay xây dựng để tính nhanh trên điện thoại nhé:
    https://goo.gl/bIjMlS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *