7 thoughts on “Ô Long Viện tập 71 VietSub 2019

  1. AE Ai hóng tập 72 không vậy??? Đủ 50 Like Và 50 Người Đăng Kí Mình Đăng trước tối Thứ 4 nha…

  2. Tội nghiệp anh trai của Sa Khách! Dù gì ảnh cũng vì Sa Khách mới bị tàn phế! Thằng cha khốn nạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *