25 thoughts on “( OMG – 3Q ) Nhận Code Tân Thủ

  1. Nói thẳng ra thì code này là do anh ý tham gia sự kiện của game nên nhận được, anh ấy chỉ cho mng xem nó có những gì thôi… đừng hiểu nhầm nhá

  2. Mìnk ko bt làm cách nào để mìnk ấn đc chữ Ok sau khi nhập nữa , ai chỉ cho đi …mìnk làm sai j á hay phải cài đăt mới đc ..ai chỉ hộ đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *