Phân biệt bệnh lý tại thận do lupus ban đỏ biến chứng thận và nguyên nhân khác?Lupus ban đỏ biến chứng thận là một trong những tổn thương tại thận do lupus ban đỏ gây nên suy thận, do đó, một trong những thăm khám bắt buộc với…

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/suc-khoe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *