Phần mềm kiểm tra chính tả tiếng Việt Tummo Spell 2018Tummo Spell 2018 Phần mềm kiểm tra chính tả tiếng Việt

Để Tummo Spell 2018 cài đặt thành công, trong quá trình cài đặt bạn cần đợi cài xong Visual Studio Tools runtime, sau đó mới tiến hành click nút Exit để thoát chương trình cài đặt.

Download:
– Version 3.0.3

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/cong-nghe

Author: admin

5 thoughts on “Phần mềm kiểm tra chính tả tiếng Việt Tummo Spell 2018

  1. Bạn lên đặt tiêu đề, sau đó giải quyết vấn đề của cái tiêu đề mới nêu ra. Tránh dài dòng và thừa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *