Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng C# – học viên Lê Kim Phòng – khóa Lập Trình Hướng Đối TượngTrong khóa học Lập Trình Hướng Đối Tượng ngoại trừ dạy kiến thức chính về Hướng Đối Tượng với ngôn ngữ C++ thì Sơn còn cho các Bạn làm quen với việc kết hợp Hướng Đối Tượng vào lập trình ra các phần mềm ứng dụng thực tế và Sơn chọn ngôn ngữ C# để cho các Bạn tiếp cận.

Kiến thức về xây dựng phần mềm ứng dụng trong khóa Lập Trình Hướng Đối Tượng này tất nhiên sẽ không đi chuyên sâu bằng khóa Lập Trình Ứng Dụng C# nhưng các Bạn phải trải qua trước Lập Trình Hướng Đối Tượng thì kiến thức mới vững chắc để có thể đi lên các nền tảng lập trình ứng dụng khác như: Phần Mềm, Website, Mobile, Game.

Tuy nói không chuyên sâu nhưng thông qua những kiến thức Sơn chia sẻ trong khóa các Bạn cũng có thể làm ra được rất nhiều thứ đấy nhé. Như Bạn Lê Kim Phòng đây chỉ mới đến chương cuối trong khóa Lập Trình Hướng Đối Tượng mà đã làm ra được sản phẩm phần mềm thế này nó tương đương đồ án Lập Trình Ứng Dụng C# ở trên trường rồi với đầy đủ chức năng nghiệp vụ. Thậm chí nếu Bạn chịu khó phát triển nâng cấp thêm nữa về mặt giao diện + nghiệp vụ Sơn tin nó sẽ trở thành 1 phần mềm ứng dụng thực tế đáp ứng được các nhu cầu.

Tìm hiểu về khóa Lập Trình Hướng Đối Tượng của Sơn:

========= Thông Tin Tác Giả =========
Lê Kim Phòng –

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/cong-nghe

Author: admin

10 thoughts on “Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng C# – học viên Lê Kim Phòng – khóa Lập Trình Hướng Đối Tượng

  1. https://sharecode.vn/source-code/source-code-phan-mem-quan-ly-cua-hang-2018-do-an-duoc-9d-giao-dien-depbao-caocsdl-sql-20324.htm
    Ủng hộ mình nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *