24 thoughts on “Phim hành động jrai xem qua xem lại 100 lần vẫn thấy buồn cười ( phần 3 )

  1. Vk minh co góp ý. Lúc ban noi tiến vung miền ban.thị ban nên lông tiến vn minh vào nhu vay người ta xem người ta hiểu nhe ban.Chúc bạn luôn luôn tc nhe

  2. Phèo phèo chịch chịch chịch…..a đu mé sao nó ném trái chuối qua cho mình chi ta…??? Sao nó ko ném lựu đạn qua ta…? Thôi đem trái chuối về nấu cơm ăn luôn……a đ mé chưa đem chuối về nấu cơm ăn mà bị bắn chết rồi….a đu mé tiếc trái chuối vcl :)))))))🍌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *