14 thoughts on “phim lẻ ĐẠI CHIẾN QUÁI VẬT phim Bom Tấn 2019 (thuyết minh)

  1. PHim ko thật , thế kỷ 21 ju ít nhất cũng phải có vài cây súng phòng thân cho hợp với công nghệ phát triển

  2. Phim nào cũng vậy trong đoàn bao jo cũng có 1 đứa ng theo phá đám. Cứ cá con cá con suýt mất cmn mạng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *