Phim Ngắn: Đừng chơi với Cái Bóng của Chính Mình và lúc 12 Giờ Sáng( Don't Play with Your Shadow )Nội dung và nhân vật trong video không hề có thật. Tất cả chi tiết trong Phim đã được cường điệu hoá để tăng sức hấp dẫn cho Bộ Phim. Không có ý xúc phạm cá nhân, hay tổ chức nào. Và tuyệt đối không tuyên truyền mê tín dị đoan.
Hôm nay nhóm tụi mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của một bạn cmt trong video của kênh tụi mình là , hãy chơi và nói chuyện với cái bóng của chính mình , ..
Phim Ngắn: Đừng chơi với Cái Bóng của Chính Mình và lúc 12 Giờ Sáng( Don’t Play with Your Shadow )
#Ghosthub

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/giai-tri

Author: admin

28 thoughts on “Phim Ngắn: Đừng chơi với Cái Bóng của Chính Mình và lúc 12 Giờ Sáng( Don't Play with Your Shadow )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *