44 thoughts on “Phim Tân Ô Long Viện phần 1 – Thích Tiểu Long – Đàm Tiểu Văn

  1. Bao nhiêu họ đàm ko đặt đặt đàm phán :)) đàm vĩnh hưng có phải tốt hơn ko . Thua ông dịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *