Phỏng vấn doanh nhân | CEO Laco Hoàng Kim Ngọc | Tầm nhìn dài hạn | Phần 168 Kỹ thuật chốt sales:
Bộ video Nền tảng Marketing – thu hút khách hàng:
➡️ Chiến lược kinh doanh:
➡️ Kênh video kinh doanh:
➡️ Kết bạn với tôi:
➡️ Group học tập của tôi:
➡️ Học viện:
#NguoiKichHoat
#NguyenDuyAnh
#AntaEdu
#Skinkey

source: https://3dcoffeeshop.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://3dcoffeeshop.com/category/kinh-doanh/

Author: admin

1 thought on “Phỏng vấn doanh nhân | CEO Laco Hoàng Kim Ngọc | Tầm nhìn dài hạn | Phần 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *