6 thoughts on “Phong thủy cơ bản – Phần 1 dành cho những người bắt đầu học

  1. Đây là phép phân tích hà đô và lạc thư khởi đầu cho phép âm dương ngũ hành, và chỉ khi nào bạn thông thạo về môn Phong thủy thì các vị mới hiểu được sự nhiệm mầu của nó, còn với những người mới nghe thì như vịt nghe sấm bởi vì luận về địa lý thì xét về dịch lý rồi nói khí thì luận que rất rối rắm phải không các bạn. Học kiểu này chỉ cho vui thôi chứ nếu biết được phong thủy địa lý phải trên 15 năm các bạn nhé

  2. xin cảm ơn bài giảng của thầy rất nhiều, em/cháu cũng đang muốn học phong thủy, chúc thầy sức khỏe và có thể làm ra nhiều video hơn nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *