12 thoughts on “Photoshop Tutorial | Hiệu ứng ảnh Trung Quốc – Chinese photo effect

  1. Làm thêm nhiều video như này nữa đi anh <3. Hay lắm. Ghi thêm phím tắt nữa. Em mới học Pts nên chưa thông hết :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *