1 thought on “[POWERPOINT 2018] Hướng dẫn làm ảnh lồng vào chữ căn bản

  1. sao e bôi trắng theme, rồi chọn format background màu đen thì nó không hiện lên chữ hà nội trắng giống anh vậy ta , nó có cái khung hà nội trắng thôi, còn chữ chả thấy đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *