Quốc khánh Trung Quốc món quà của BT Phạm Bình Minh tại Liên HIệp QuốcMời quý vị cùng theo dõi buổi hội luận đầu tuần về bài phát biểu trước liên hiệp quốc của Phạm Bình Minh. ông bộ trưởng ngoại giao đã dùng “uyển…

source: https://3dcoffeeshop.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://3dcoffeeshop.com/category/cong-nghe/

Author: georgiannaoby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *