8 thoughts on “Rạp xiếc bóng tối : khi SCOZgame chơi game kinh dị

  1. có một kiểu chơi mà mình đã làm và đã sang được màn 2 đó là câu giờ trong phòng có cái máy tính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *