21 thoughts on “Remix Where have you gone,Trouble is a friend,người đến sau

  1. Nhớ cái thuở mình học cuối cấp 2 đi đu đi đưa với mấy bar làng đám cưới phê lòi luôn. 😂😂

  2. Giờ t vẩn nghe nhớ cách đây 12 năm nhà có cái đỉa dvd mở suốt ngày 19h56 18_9_2019 ai vào đây like phát nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *