1 thought on “Rối nước dân gian Việt Nam – Múa Tứ linh [Rối nước Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình]

  1. Múa rối nước dân gian tại Bảo tàng dân tộc học việt nam http://vietnamtheatre.com/water-puppet-show

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *