1 thought on “Rubik cubes| Ký hiệu của Rubik's Cube

  1. nếu các bạn thấy hay các bạn hãy cho mình 1 like và 1 sub và đừng quên để lại các thử thách sau các video nhé tôi yêu các bạn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    tôi sẽ làm từ rubik 2×2 cho đến 7×7 nhé và các thể loại rubik biến dạng khác nhé hihihihihihih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *