27 thoughts on “Running man : Trò chơi lầy nhất hệ mặt trời

  1. Mình thấy mấy bạn làm quá lên hơi quá khích hay sao ý , chương trình thực tế phải như này thì mới hài hước đáng xem . Hơi mất hình tượng mấy anh nhưng mà nếu chỉ làm theo kịch bản thì có j hay nữa ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *