10 thoughts on “Schannel – Giới thiệu dock sạc Belkin cho iPhone 5, iPhone 5S – CellphoneS

  1. sao schannel làm bài ip ko vậy. làm mấy bài về phụ kiện cho samsung hay sony đi. làm toàn ip ko thì ai biết gì mà mua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *