Siêu âm thai 37 tuần: bất thường hình thái tiểu não, thùy nhộng, thể chaiSiêu âm thai 37 tuần: giãn hố sau, bất thường hình thái tiểu não, thùy nhộng, thể chai, giãn hố sau, giãn não thất 3, bờ não thất không đều, fastigum rộng…

source: https://3dcoffeeshop.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://3dcoffeeshop.com/category/suc-khoe/

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *