35 thoughts on “Sim đẹp: Ý nghĩa của mỗi con số

  1. Cũng chỉ là vớ vẩn do tàu khựa bày ra nghe êm tai mà chẳng được gì cả chỉ mấy thằng bán sim Hốt bạc

  2. Nhìn thấy 3 cái loại này phải vô chửi cái cho bõ tức. Hihi,,,. Ko xem video vô thẳng vấn đề luôn. Sao số 4078. Nói luôn 4 là tử đi. Bốn mùa ko gì gì đéo nhớ.. nge mấy con số ngứa đít quá!! Nhà đã nghèo thì chớ còn đòi hỏi mua sim đẹp làm gì huhu. Nhà e ngèo lắm!! Anh chủ video thông cảm nhá!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *