8 thoughts on “So sánh động cơ dây curoa và động cơ dẫn động trực tiếp của máy giặt lồng ngang

  1. Ai bảo day curoa ko đảo chiều được. Vắt 1200 vòng / phút đã hỏng đồ rồi 1400 v hay 2000v cũng chẳng để làm gì

  2. Quay đảo chiều thì cái nào cũng quay được, tốc độ vắt 1400 thì mức độ hư hại đồ cũng sẽ cao. Nói chúng là m thấy Elec vẫn là tốt nhất r, chuyên về lồng ngang, có thương hiệu ở Việt Nam mình cũng lâu đời hơn nữa nên vẫn tin dùng

  3. Bạn nói sai về lồng giặt có giây đai (belts) rồi. Thực tế tất cả các máy giặt có sử dụng dây đai đều đảo chiều khi giặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *