42 thoughts on “So sánh và nhận biết 5s zin với Se zin

  1. a cho e hỏi cái kính ip se nó bị hở lên tí. nhấn vào cảm giác lụp pụp.h dán keo lại là có đc k a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *