Sử dụng kết hợp các hàm Logic AND OR NOT trong Excel có điều kiện IFHàm Logic trong Excel có các hàm thông dụng như AND, OR, NOT được sử dụng chung cho Excel 2003, 2007, 2010, 2013 các hàm này thường được sử dụng nhiều trong tính toán, sau đây là hướng dẫn sử dụng các hàm Logic. #bhvtinhoc,#tinhoccanban,#tinhocvanphong

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/cong-nghe

Author: admin

2 thoughts on “Sử dụng kết hợp các hàm Logic AND OR NOT trong Excel có điều kiện IF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *