22 thoughts on “Sự Tích Đức Phật Thích Ca 2/2

 1. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh Nhờ lời phật.chúng con phụng hanh y giao mong sớm thoát khoi khổ đau luận hồi.nam mô bổn sự thich ca mâu ni Phật

 2. I want to watch part one but I don't see it on youtube. Sự Tích Đức Phật Thích Ca 1/2 không có thấy trên youtube. Mình muốn coi phần 1.

 3. Đức phật là bậc giác ngộ bậc thầy của thế gian là có thật sao bộ phim lại ghi cổ trích khẩn cầu bạn đổi lại thành cuộc đời Đức phật

 4. có ai biết khi Đức Phật nhập niết bàn lại ko cho TU BẠT ĐÀ LA gặp . ko cho đắc đạo ? ko ak ?

 5. Coi niết bàn la o trong ta.neu Ta biet an vui tu tại.thi zu o dau lam gi cung Duoc thanh tịch.la niết bàn

 6. Bài hát Khai Sáng Đạo Vàng – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

  https://www.youtube.com/watch?v=mLd36aMEKpA&feature=youtu.be

 7. Cuộc đời như giấc mộng ảo huyễn
  Đi tìm chân lý giải thoát khổ đau
  Rõ thấy tánh chân như vắng lặng
  Biết Lâu nay dục vọng làm chủ ta
  Các pháp thế gian, nghiệp và quả cho ta luân hồi sanh tử không thôi dứt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *