Hé lộ chức năng và cách dùng bồn ngâm chân

Dùng bồn ngâm chân để thư giãn và chăm sóc sức khỏe từ lâu đã trở thành một phương thức giữ gìn sức khỏe hiệu quả, tích cực và tiết kiệm, đơn giản, an toàn.

Với phần việc dùng bồn …