37 thoughts on “Tải facebook cho iphone 4, ios7.1.2, mới 2018 | hieu mobile

  1. Em cũng là i o s 7.1.2 mà tại sao nhìn cái giao điện lại k được như iPhone trên nhỉ em dùng i phone 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *