Tập hợp virus trojan siêu mạnh.Chỉ được sử dụng cho mục đích giáo dục.
Tôi khuyên bạn nên chạy chúng trong máy ảo không có kết nối internet
Một số trong số chúng là sâu và sẽ tự động cố gắng phát tán ra, nghĩa là bạn sẽ lây nhiễm cho bản thân hoặc người khác bằng phần mềm độc hại nguy hiểm.
Tôi không chịu trách nhiệm cho hành động của bạn. Bằng cách xem video này, bạn đồng ý rằng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ý định độc hại nào bạn có với kịch bản này.

Nguồn

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/cong-nghe

Author: admin

15 thoughts on “Tập hợp virus trojan siêu mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *