35 thoughts on “TÂY DU KÝ HIỆN ĐẠI #1: TÔN NGỘ KHÔNG THỨC GIẤC !!!

  1. giọng của ad nghe rất quen, hình như hồi nhỏ có nghe qua giọng này đọc tin tức thời sự, thế giới đó đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *