23 thoughts on “Test tựa game chiến thuật mobile cực hấp dẫn

  1. Ko phải thủy lôi nó là pháo binh thủy lôi là nó bắn dưới nước bạn ơi mà có 4 lỗi tài nguyên mà

  2. Vãi thật cái pháo sáng kia k phải là khói mù đâu, cái pháo đấy là cái gọi lính mk đến chỗ mk ném pháo sáng đó ông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *