Thái Nguyên: Ký ức thời bao cấpĐại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 12-1986 đã khởi xướng công cuộc Đổi mới toàn diện đất nước. Sau tròn 30 năm Đổi mới, Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Mời QV và CB đồng hành cùng chương trình truyền hình đặc biệt: “Thái Nguyên: Ký ức thời bao cấp” để ôn lại những kỷ niệm thời bao cấp và qua đó thấy rõ hơn sự thay đổi lớn lao đã và đang diễn ra trên quê hương Thái Nguyên ngày hôm nay…

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/giai-tri

Author: admin

7 thoughts on “Thái Nguyên: Ký ức thời bao cấp

  1. Ước gì ta sớm thống nhất với TQ để xây dựng bước đầu xhcn cho toàn thế giới theo lời Bác Hồ dạy.

  2. cả khối cộng sản đều khổ như vậy, vài năm sẽ trở lại thời này khi vn bị phá sản như Bolivarian Republic of Venezuela

  3. Bao cấp:  Là đỉnh cao trí tuệ loài vượn CSVN!  (0905 _ 9-4-1 _ 7-7-7)  Là bao cưt dành cho đám dân đen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *