{Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ sơ cấp- Bài 11: Bây giờ là mấy giờ rồi지금은 몇 시입니까?@ Kết nối với chương trình qua fanpage:
Trong 10 bài học bài học trước, chúng ta đã làm quen với cách nói thời gian ngày tháng năm. Trong bài hôm nay, chương trình sẽ giới thiệu với các bạn cách nói về thời gian và hệ thống số từ thuần Hàn.

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/giai-tri

Author: admin

39 thoughts on “{Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ sơ cấp- Bài 11: Bây giờ là mấy giờ rồi지금은 몇 시입니까?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *