{Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ sơ cấp- Bài 2: Các phụ âm và cách ghép âm đơn*** Kết nối với chương trình qua fanpage:
Cùng chương trình Dạy tiếng Hàn Quốc qua truyền hình của Đài PT-TH Thái Nguyên tìm hiểu bài 2: Hệ thống phụ âm của chữ Hangeul, với tất cả 19 phụ âm, trong đó có 14 phụ âm cơ bản và 5 phụ âm đôi. Phụ âm khi đứng một mình không tạo thành âm, nó chỉ có thể tạo thành âm đọc khi kết hợp với một nguyên âm để trở thành âm tiết. Dựa theo phương pháp phát âm, còn có thể chia phụ âm thành các loại sau: phụ âm thường; phụ âm bật hơi và phụ âm căng. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu rõ về điều này.

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/giai-tri

Author: admin

4 thoughts on “{Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ sơ cấp- Bài 2: Các phụ âm và cách ghép âm đơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *