{Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ trung cấp – Bài 4: Giới thiệu bản thân 자기소개1. Danh từ + (이)라고 합니다: dịch nghĩa “ gọi là…”, “tên là…”
2. V(으)ㄹ N: Định ngữ thì tương lai
V(으)ㄴN: Định ngữ thì quá khứ
V는N: Định ngữ thì hiện tại
Đây là hình thức gắn động từ vào trước danh từ để bổ trợ cho danh từ.

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/giai-tri

Author: admin

3 thoughts on “{Thainguyen TV} Học tiếng Hàn, trình độ trung cấp – Bài 4: Giới thiệu bản thân 자기소개

  1. Chương trình này lập trình thư tự bài ko tôt đã bât chế độ tự động phát tiếp nhưng bài vẫn đảo lộn lung tung hêt à bực quá đi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *