20 thoughts on “Thanh niên mê tốc độ bị mẹ đánh đòn như trẻ con…

  1. Mày ngu lắm! Mày té xe chết thì tốt ..liệt thì mẹ mày nuôi…mày còn cãi…đám chó bạn mày lúc gặp nạn chẳng thằng nào lo cho mày đâu con. Cái đầu mày hết xài rồi…tao xin mẹ mày được làm con…mẹ mày dễ thương và thương mày quá thằng óc chó…mẹ mày gần già rồi trả hiếu cho bã vui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *