Thêm font cho PhotoshopHiện tại photoshop đang bị thiếu 3 font
Chỉ cần tìm file .ttf của chúng
Sau đó paste vào thư mục C:WindowsFonts
Vậy thôi

Mình rất may khi 3 font này khá dễ tìm, seach phát là ra luôn, có một số font khác tìm mỏi mắt cũng hông ra luôn í

Nguồn: https://3dcoffeeshop.com/

Xem thêm bài viết: https://3dcoffeeshop.com/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *