1 thought on “Thu thuat Excel: Loại bỏ khoảng trắng thông thướng trong Excel bằng hám Trim Số 2

  1. Trường hợp trong 1 ô excel có nhiều dòng , có cách nào loại bỏ cả những khoảng trắng ở đầu và cuối mỗi dòng đó không bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *