24 thoughts on “THVL | Nữ sát thủ – Tập 38

  1. Phim cho các anh công an làm nhiệm vụ mới đúng là hình sự các anh chị bắt cướp quá hay 👍👍👍

  2. Thích nhất khúc eoly kêu anh vinh thành vinh lại hun cái á trời ơi dễ thương gì âu á Tài lì là đại ca mà ngu như gì á súng hết đạn mà đem Theo chi hoài cho nặng không biết 7/8/2019

  3. Đoạn cuối Bóng ma đấu v Tài Lì ko còn vũ khí trong tay mà để Bóng ma bị vậy, ko thật theo chuỗi của nội dung phim. Hơi vớ vỉn phần này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *