42 thoughts on “Tiếng Nhật Đôrêmon Nhạc Phim Đôrêmon

  1. Năm nay t 23t. Quay lại về tuổi thơ chỉ muốn làm trẻ con thôi👶. Càng ngày càng lớn . lớn rồi lại phải lo đủ thứ. Công việc , áp lực.v.v..nói chung mệt mỏi lắm rồi 😫😥. Chỉ ước đc bé lại, quay lại tuổi thơ vô lo vô nghĩ mà thôi :(((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *